Categorie: Voeding en leren

Stress bij studenten

Het studentenleven brengt vaak stress met zich mee en dat heeft een negatieve invloed op het welbevinden en op de leerprestaties.

Voedingsrichtlijn voor scholen

Scholen zouden alleen voeding in het aanbod moeten hebben, die het leren en presteren ondersteunt, gebaseerd op onderzoeksresultaten. Het is te gek voor woorden, dat er in de schoolkantine een aanbod is dat de gezondheid ondermijnt en de prestaties negatief beïnvloedt.

2015 is het jaar van …

2015 is het jaar van de bodem. De bodem moet een goede basis bieden om alle gewassen te laten groeien. Voor leerlingen en studenten vormt volwaardige voeding de basis om goed te kunnen leren.

Het effect van voeding op gedrag en (leer)prestaties

Voedingstekorten kunnen onder andere leiden tot depressies, verhoogde prikkelbaarheid, hyperactiviteit, apathie, faalangst, tekort aan energie, problemen met logisch denken, concentratieproblemen, of een slecht werkend geheugen. Kortom: voedingstekorten hebben een negatieve invloed op gedrag, stemming en leerprestaties.