Categorie: Voeding en leren

Stress bij studenten

Het studentenleven brengt vaak stress met zich mee en dat heeft een negatieve invloed op het welbevinden en op de leerprestaties.

Voedingsrichtlijn voor scholen

Scholen zouden alleen voeding in het aanbod moeten hebben, die het leren en presteren ondersteunt, gebaseerd op onderzoeksresultaten. Het is te gek voor woorden, dat er in de schoolkantine een aanbod is dat de gezondheid ondermijnt en de prestaties negatief beïnvloedt.