Categorie: Voeding en leren

2015 is het jaar van …

2015 is het jaar van de bodem. De bodem moet een goede basis bieden om alle gewassen te laten groeien. Voor leerlingen en studenten vormt volwaardige voeding de basis om goed te kunnen leren.

Het effect van voeding op gedrag en (leer)prestaties

Voedingstekorten kunnen onder andere leiden tot depressies, verhoogde prikkelbaarheid, hyperactiviteit, apathie, faalangst, tekort aan energie, problemen met logisch denken, concentratieproblemen, of een slecht werkend geheugen. Kortom: voedingstekorten hebben een negatieve invloed op gedrag, stemming en leerprestaties.

Voeding op de agenda in het onderwijs

Een ouderavond over voeding is echt geen overbodige luxe. Daarmee kun je ervoor zorgen dat je de ouders mee krijgt in een gezonde schoolkantine en in schoolregels over pauzesnacks, lunch en traktaties.