De geur van onderwijs

Natte jassen, half-zieke leerlingen en studenten, slechte ventilatie van de lokalen en daarnaast de spanning van toetsen en de inspanning in de gymzaal. Dat alles zorgt vaak voor een muur van muffigheid wanneer je in deze tijd van het jaar een onderwijsinstelling binnen loopt. In de loop van de dag wordt die muur dikker en worden de negatieve effecten ervan duidelijker. Dat kan en moet beter.

Voldoende frisse lucht is een van de basisvoorwaarden om tot leren te komen: bij gebrek aan zuurstof kun je je niet concentreren en werkt je geheugen veel minder goed. Hoofdpijn, keelpijn en misselijkheid zijn veel gehoorde klachten naast een loomheid die vaak van de gezichten is af te lezen. Een gezond binnenmilieu in scholen is dus van groot belang. Daarmee bestrijd je een groot deel van de ziektekiemen en zorg je voor de broodnodige zuurstof voor de hersencellen. Je kunt het ziekteverzuim met 25% terugdringen en de leerprestaties met 23% verbeteren.

Wat kun je doen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

 • Luchten, luchten, luchten. In iedere pauze de ramen open om nieuwe zuurstof binnen te laten. Het wordt al lang geroepen, maar het kan niet vaak genoeg gesteld worden.
 • Stook het niet te warm in de lokalen, want dat zorgt voor groei van ziektekiemen, maar zorg ook dat er geen tocht binnenkomt.
 • Veel planten in de lokalen en de gangen. Planten zuiveren de lucht, waardoor de luchtkwaliteit sterk kan verbeteren.
 • Jassen de lokalen uit. Het lijkt tegenwoordig bijna normaal (zeker in het ho) om je jas op de rugleuning van je stoel te hangen.
 • Werken met etherische oliën. Het verdampen van die oliën heeft, naast het olie-specifieke aromatherapeutische effect een luchtzuiverende en luchtbevochtigende werking.
 • Een CO2-indicator aanbrengen zodat je de luchtkwaliteit kunt monitoren.
 • De checklist binnenmilieu gebruiken.
 • Een technische installatie voor klimaatbeheersing laten aanbrengen.

Wat doet de overheid

 • In 2010 Publiceerde Agentschap NL in opdracht van het ministerie van VROM het rapport met als ondertitel: Je leert beter in een frisse school.
 • In 2013/14 is per school gratis een CO2-meter uitgereikt via de GGD.
 • Minister Blok heeft half 2015 een wetsvoorstel ingediend om bij nieuwbouw een dergelijke indicator verplicht te stellen.
 • Eind 2015 is de campagne gestart: ‘Kinderen verdienen schone lucht’.
 • De gemeente Amsterdam investeert in het filteren van fijnstof uit de lucht. Symptoombestrijding volgens Anne Knol, specialist Verkeer & Luchtkwaliteit bij Milieudefensie, zolang de oorzaken niet weggenomen worden, maar voorlopig wel uiterst belangrijke symptoombestrijding.

Foto: ‘rook-2184’ door Elja Trum, Photofacts.nl