Kruiden bij leerproblemen

Kinderen en jongeren brengen een groot deel van de dag door met studie. Ons cognitief ingestelde schoolsysteem doet daarbij een groot beroep op het vermogen om helder te denken, op het concentratievermogen en op het geheugen en bij overvraging kan stress, agressie of (faal)angst optreden.
Op den duur kunnen daardoor slaapproblemen, depressiviteit, lichamelijke klachten, leerproblemen, prestatieproblemen of gedragsproblemen ontstaan.

De genoemde problemen treden steeds vaker en vroeger op: ze komen al voor bij leerlingen van groep 1, maar ook bij studenten aan de universiteit. Het frustreert ook degenen die onderwijs verzorgen. De problemen blijven meestal niet beperkt tot de schoolsituatie, maar werken verder door, waardoor ook thuis en in de sociale omgeving problemen kunnen ontstaan.

Om die problemen het hoofd te bieden krijgen leerlingen snel een etiket opgeplakt dat ervoor zorgt dat ze voor behandeling in aanmerking komen. Een leerling bijvoorbeeld die wat vaker druk is in de klas wordt al snel een ADHD-kind genoemd. Dat etiket zorgt ervoor dat het kind in aanmerking komt voor medicijnen die rust moeten brengen en de concentratie moeten vergroten.
Er worden voor deze problemen steeds sneller en op steeds jongere leeftijd steeds grotere hoeveelheden medicijnen voorgeschreven. In mijn ogen is daarbij het belang van de leerling of student vaak ondergeschikt aan het belang van de schoolorganisatie die onder grote druk het onderwijsprogramma moet zien af te ronden.
De effecten op lange termijn van die medicijnen zijn nog lang niet altijd goed onderzocht. Let wel: soms kan het niet zonder medicijnen, maar ze worden mijns inziens te snel en te gemakkelijk voorgeschreven. Vaak is er een geheel of gedeeltelijk natuurlijk alternatief mogelijk: kruiden, etherische oliën en Bachbloesems.

In het voortgezet en hoger onderwijs wordt al snel besloten om een leerling/student die ook maar even buiten de norm valt, in een lager schooltype te plaatsen. Ook deze ongewenste situatie is deels te voorkomen door de inzet van kruiden en uiteraard kunnen ook volwassenen die bijscholing krijgen of een (deeltijd)opleiding volgen hun voordeel ermee doen.

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om concentratie te bevorderen, rust te creëren en de (leer)prestaties te optimaliseren. In dat verband is er al geschreven over de effecten van het plaatsen van planten, het werken met kleuren of aangepast licht, of het gebruik van speciaal meubilair in de leeromgeving en over de toepassing van energizers, yoga, sport en meditatie.
Het gebruik van kruiden en de daaruit gedestilleerde etherische oliën en Bachbloesems is in deze context helaas nog minder bekend, terwijl er zeer goede mogelijkheden zijn om daar gebruik van te maken. Kruiden kun je onder andere gebruiken om concentratie te verhogen, geheugen te verbeteren, stress en (faal)angst te verminderen, rust te brengen, het plezier in leren te vergroten en daarmee de leerprestaties te optimaliseren.

Foto: “kruidenkast” door Pexels via Pixabay

Geef een reactie