Levenslang leren vraagt een leven lang volwaardige voeding

‘Jammer dat je je zo sterk op het onderwijs richt’, kreeg ik nu al weer een keer te horen. ‘Deze informatie is toch breder bruikbaar?’ Mijn reactie: Het is zeker breder bruikbaar en ik zit ook helemaal niet vast aan het onderwijs. Ik richt me op gezonde hersenen die het mogelijk maken om te leren en te presteren en dat stopt toch nooit?

De leuze is niet voor niets ‘levenslang leren’! Na je initiële opleiding zul je je steeds op een of andere manier moeten blijven scholen om je in onze snel veranderende maatschappij staande te kunnen houden. Leren is ook niet beperkt tot het formele leren in een officiële onderwijssituatie. Je leert zeker ook in je verdere leven en buiten het klaslokaal.
Je hebt gezonde hersenen nodig om te kunnen leren, en je hebt leeractiviteiten/uitdagingen, beweging, voldoende slaap en volwaardige voeding nodig om je hersenen gezond te houden zodat ze kúnnen leren. En naarmate je ouder wordt, is het belangrijker om die hersenen in een goede conditie te houden.

Leren start voor je geboorte

Je begint al met leren voordat je geboren bent: je leert de stem van je moeder herkennen en bepaalde geluiden en smaken. Er is dus al voor je geboorte veel aandacht voor jouw ontwikkeling. Een groot deel van die aandacht loopt via de voeding van je vader en je moeder, maar ook via je opa en oma . Wat is goed voor de ontwikkeling van het ongeboren kind, wat mag je als zwangere vrouw niet eten en wat juist wel?
Na de bevalling blijft er aandacht voor voeding: waar moet je met je voeding op letten als je borstvoeding geeft en wat geef je baby’s en peuters te eten?

Levenslang leren

Leren stopt nooit, je bent er je hele leven mee bezig. Dan is dus aandacht voor je hersengezondheid ook je hele leven van belang. Afgelopen jaar werd dat nog eens benadrukt in de alzheimerweek waarbij veel aandacht was voor de preventie van dementie. Naast bewegen, ontspanning, uitdagende bezigheden en sociale contacten, speelt voeding daarbij een belangrijke rol.
Voor baby’s, peuters en ouderen is er dus aandacht voor breingezondheid, hoewel het voor ouderen pas rond 65 of 70, dus veel te laat, echt aandacht krijgt.
Vanaf de schooljaren neemt de belangstelling voor breingezondheid af, maar …. je hersenontwikkeling gaat door tot aan 25ste en vanaf je 30ste moet je eraan werken om hersenachteruitgang te voorkomen. Bij deze groep wordt er veel minder aandacht besteed aan volwaardige voeding en als er over voeding wordt gesproken is het meestal in verband met overgewicht en het daarmee samenhangende risico op diabetes II, te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte of hart- en vaatproblemen. Voor de hersengezondheid is veel minder aandacht, terwijl dat juist voor deze groep van belang is: werkende ouder met vaak een jong gezin, een veeleisende samenleving en de constante druk om bij te blijven, vergen veel. Vaak spelen er ‘verplichte’ bijscholingen. Daarvoor zijn naast goede leerstrategieën, ontspanning, beweging en zeer zeker volwaardige voeding, van groot belang.

Ik blijf natuurlijk zelf ook mijn hersenen uitdagen: volgende week start ik met een cursus over duurzame voeding (waar komt onze voeding vandaan en wat is de impact ervan op onze leefomgeving) en de week erna begint een cursus over de feiten en fabels rond superfoods. Ik begin er weer met veel plezier aan en hoop er weer veel van op te steken wat ik dan natuurlijk weer gebruik in mijn lezingen en workshops en mijn ondersteuning bij het leren.

afbeelding uit de MOOC ‘Supporting Adolescent Learners Social and Emotional Wellbeing’ by FutureLearn