Misbruik van ADHD-medicatie door ‘gezonde’ studenten

"Potje medicijnen" by NLportaal.NL, on Flickr
“Potje medicijnen” by NLportaal.NL, on Flickr

Een toenemende groep ‘gezonde’ studenten denkt de leerprestaties te kunnen verbeteren en betere resultaten te kunnen halen met Ritalin of andere ADHD-medicatie. Maar het blijkt steeds meer dat het gebruik van dit soort middelen door een groep waar het niet voor bedoeld is, risico’s met zich mee te brengt.

Deskundigen aan het woord

De laatste jaren vertwintigvoudigde de verkoop en worden ADHD-medicijnen steeds vaker oneigenlijk gebruikt. Professor Lisa Weyandt stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werking bij gezonde mensen en dat studenten zichzelf in gevaar brengen. Het gebruik kan hartproblemen, verhoogde bloeddruk, verminderde eetlust en slaapproblemen tot gevolg hebben.
Professor Guido van Hal zegt dat studenten dénken dat ze zich beter kunnen concentreren dank zij Ritalin en dat ze langer wakker kunnen blijven. Op lange termijn heeft het volgens hem kwalijke gevolgen. Het put het lichaam uit, waardoor studenten achteraf overdreven moe zijn.
Psycholoog Laura Batstra wijst er daarnaast op dat bij medicijnen zoals Ritalin de effecten op langere termijn onvoldoende bekend zijn.
Apotheker Fernand Haesbrouck schreef vorig jaar: “Door stoffen als methylphenidaat (de werkzame stof in medicijnen als Ritalin) verandert de werking van het zenuwstelsel en worden zenuwcellen verwoest. Dit veroorzaakt onder andere controleverlies over het gedrag, veranderde perceptie op de realiteit, agressie en zelfmoord.”
Huisarts Rikka de Roy vindt dat het gebruik door gezonde mensen onverantwoord is, vooral ook omdat er bij deze groep geen medische controle is. Het medicijn kan op korte termijn slaapstoornissen en een verminderde eetlust veroorzaken, maar ook een psychose uitlokken. Op lange termijn kunnen groeistoornissen, afhankelijkheid en verslavingsgedrag ontstaan.

Ritalin valt onder de opiumwet

Zonder recept is een medicijn met methylfenidaat Nederland een verboden middel. Het voorschrijven is voorbehouden aan artsen met een specifieke deskundigheid in de behandeling van ADHD, lees je in het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor Zorgverzekeringen. De stof staat net als harddrugs vermeld in lijst 1 van de Opiumwet en verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben, valt onder het strafrecht.

Hoe komen die middelen beschikbaar?

Hoe komen studenten er dan aan? In 2009 heb ik in een interview met economiestudenten al te horen gekregen dat het heel gemakkelijk is om aan Ritalin te komen. De studenten vertelden dat ze de pillen kunnen krijgen via vrienden of familie die het voorgeschreven hebben gekregen, of dat ze het via internet kopen. Ze nemen dan (op goed geluk) de dosis die de anderen ook gebruiken. Sindsdien is het steeds gemakkelijker geworden om aan de pillen te komen. De medicijnen schijnen ook al verhandeld te worden op schoolpleinen en in collegezalen. Een zeer ongewenste ontwikkeling!

Misbruik niet gewenst en niet nodig

Het is absoluut niet zinvol om via medicatie te proberen om studieresultaten te verbeteren als daar op korte of langere termijn negatieve gevolgen tegenover staan. Door volwaardige voeding te gebruiken, voldoende tijd te besteden aan de studie en voldoende te slapen en te bewegen, heeft een gezonde student die medicatie ook echt niet nodig. Meer informatie over volwaardige voeding is te vinden onder verbreiningsvoeding en in mijn blogs in de categorie voeding en leren. De vuistregels voor volwaardige voeding zijn ook als PDF te downloaden. Met die vuistregels krijgt iedere student voldoende stoffen binnen om helder te kunnen denken, te kunnen leren en te kunnen presteren.

Foto:“Potje medicijnen” by NLportaal.NL, on Flickr