Hersenonderzoek en de beroepspraktijk

congresfoto
Afgelopen week bezocht ik twee totaal verschillende dagen waarin kennis gedeeld werd over onderzoek naar de hersenwerking en hoe we die werking positief kunnen beïnvloeden. Mijn conclusie: het onderzoek levert resultaten die direct toepasbaar zijn in de praktijk bij leer- en gedragsproblemen. Er is nog wel meer samenwerking tussen de disciplines nodig om gezamenlijk, met alle kennis die er is, de beste resultaten te boeken. Lees verder Hersenonderzoek en de beroepspraktijk