Twee studenten van de HAN hebben mij geïnterviewd over de vragen: In hoeverre heeft de leeromgeving invloed op de prestaties van studenten? Welke aspecten in de leeromgeving hebben invloed op de prestaties van studenten?