Gezonde studenten denken hun leerprestaties te kunnen verbeteren met ADHDmedicatie. Dat werkt echt niet op die manier.