Passend onderwijs is nog een utopie voor leerkrachten en docenten. In vijf jaar tijd is wel een verschuiving in de ervaren problemen is te zien.