Er wordt veel onderzoek gedaan naar de invloed van voeding, beweging en slaap (leefstijl) op de leerprestaties van adolescenten. Ook de rol van opvoeding wordt daarbij betrokken en de gedragsdeterminanten voor leefstijlaanpassing, dus gedragsverandering.