Mag/moet een onderwijsinstelling zich bemoeien met voeding?

  

Onderwijs neemt een belangrijke plaats in in onze samenleving en ‘de school’ wordt voor steeds meer zaken verantwoordelijk gehouden. Het onderwijs is een breed educatie-instituut geworden waarbinnen groeien, (mede)opvoeden en leren plaats vinden. Docenten moeten niet alleen (of zelfs niet meer in de eerste plaats) kennis overdragen, maar ook motiveren, stimuleren, zelfvertrouwen vergroten, kansen creëren, voorleven, ongewenst gedrag corrigeren, zorgen voor voldoende beweging, en, in samenwerking met andere partijen hun zorgplicht nakomen.
Mag/moet de school zich ook bemoeien met voeding? Lees verder Mag/moet een onderwijsinstelling zich bemoeien met voeding?

Gezonde leefregels op school

J&J VN deel cover
Een goed zichtbare verandering in vergelijking met een aantal jaren geleden is het aantal jongeren en kinderen met ernstig overgewicht. Kijk maar eens om je heen op straat of op een schoolplein. De laatste cijfers over overgewicht spreken over een derde van de wereldbevolking, bijna 40% van de Nederlanders en 15% van onze leerlingen en studenten. De cover van Vrij Nederland van 15-2-14 sprak boekdelen met een obese Jip en Janneke (de afbeelding hierboven). Lees verder Gezonde leefregels op school