Regelmatige vochttoevoer (water) is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren.