Kruid in de klas, e-boek

cover op iPad
Bij het lesgeven aan of begeleiden van leerlingen en studenten loop je als leerkracht, docent of begeleider vaker dan je lief is tegen situaties aan die het leren lastig maken.

Leerlingen en studenten

 • hebben gebrek aan concentratie
 • lijken niets te kunnen onthouden
 • zijn afwezig, niet alert
 • vertonen faalangst
 • kunnen niet helder denken

Soms is ook de hele groep onrustig of hangt er een gespannen sfeer in het lokaal. In dergelijke gevallen komt je lesinhoud niet uit de verf en zijn de leerprestaties niet wat je zou mogen verwachten en voor ogen hebt.

Ik kijk naar mogelijkheden om daar met natuurlijke middelen verbetering in aan te brengen. Dat kan  met etherische oliën. Dat zijn puur natuurlijke oliën die gewonnen worden uit kruiden en een bepaalde geur afgeven. Die geuren dringen snel door tot in het limbisch systeem in je hersenen en doen daar hun werk. In ziekenhuizen, instellingen en gevangenissen worden die oliën al langer ingezet om bijvoorbeeld ontspanning te creëren en agressiviteit te verminderen. In winkels worden ze ingezet om klanten langer vast te houden en in bedrijven om de productiviteit te verhogen.

Etherische oliën zijn prima te gebruiken in het onderwijs. In de klas creëer je ermee naar behoefte

 • rust
 • ontspanning
 • concentratie
 • alertheid
 • helder denken
 • beter geheugen

en tegelijkertijd verminder je

 • agressiviteit
 • stress
 • faalangst.

Je kunt etherische oliën toepassen bij individuele leerlingen en studenten en bij de hele groep in het lokaal. Een paar druppels komen de leerprestaties van je leerlingen en jouw functioneren als docent beslist ten goede.

Volatile_etherische-ol_fmt

Het e-boek Kruid in de klas geeft een overzicht van dé vijf etherische oliën die je in het onderwijs heel goed kunt toepassen. Je krijgt inzicht in de werking en de inzet van de oliën gedurende het schooljaar. Specifieke aandacht is er voor perioden met veel spanning en stress, zoals de decembermaand of de periode van (cito)-toetsen en examens. Ook leer je op welke manier je die oliën kunt toepassen en krijg je aanwijzingen om onverantwoord gebruik te voorkomen. Zie de inhoudsopgave hieronder.

Gun jezelf en je leerlingen of studenten de positieve werking van geuren. Ik ben ervan overtuigd dat het positieve resultaten zal opleveren, zowel voor hen als voor jou zelf. Rika Verhoef | Herborika

IMG_0696.jpg trBestellen?

Maak € 4,50 over op rekening nr. NL43 ASNB 0707 3423 33 t.n.v.        H.M. Verhoef te Roermond. Vermeld daarbij dat het om Kruid in de klas gaat en vermeld je naam en e-mailadres. Die zijn nodig om je het e-boek te kunnen mailen.

inhoudsopgave

foto’s: Jarno Verhoef