Begeleiding bij afstudeerprojecten en onderzoek

Herborika biedt jou, als student in het hoger onderwijs, individuele afstudeerbegeleiding en ondersteuning van je onderzoeksopdrachten en afstudeerproject. Heb je moeite met de opzet van een project? Kun je geen geschikte bronnen vinden voor je literatuuronderzoek? Vind je het lastig om al die informatie te koppelen tot een eigen betoog? Weet je niet hoe je in jouw onderzoek het beste gegevens kunt verzamelen en verwerken? Of krijg je het project niet goed op papier? Ik kan jou bij al die onderdelen ondersteuning bieden.

Ik reik je leerstrategieën aan die specifiek op jou zijn afgestemd en geef  jou ondersteuning bij het onderzoeksproces, afgestemd op de eisen van de opleiding. Ik kijk dus voor iedere student afzonderlijk naar de hulpvraag die er ligt en de problemen die spelen.

Er is individuele aandacht nodig om erachter te komen waar de problemen precies zitten. Waarom lukt het niet met je onderzoeksproject? Is het de keuze van een onderwerp, zit het in het literatuuronderzoek, in het verzamelen van gegevens, in het schrijven van het verslag of ligt er een ander probleem achter? Kun je je bijvoorbeeld niet concentreren, laat je geheugen je in de steek of sta je bol van de stress alleen al bij het idee dat je een presentatie moet geven. Dan moeten we daar naar kijken. Dat is de reden dat ik leefstijladviezen combineer met de onderzoeksbegeleiding.

Ik kijk ook naar jou als persoon: waar liggen je voorkeuren, wat zijn je sterke en zwakke kanten, welke ervaring heb je, wat ken/kun je al, hoe leer je het liefst, ben je een ochtend- of een avondmens, welke mogelijkheden heb je om iets aan te passen. In overleg kijken we wat er verder kan bijdragen aan de meest optimale leeromstandigheden. Dat kan onder andere gaan om

  • Frisse lucht (gezond binnen- en buitenklimaat, ventilatie)
  • Slaap, rust, ontspanning
  • Beweging
  • Je studeerplek
  • Jouw voedingspatroon
  • Hoe en door wie jij je laat afleiden en beïnvloeden
  • Bij jou passende leerstrategieën en geheugentechnieken
  • Jouw motivatie
  • Jouw zwakke maar vooral ook jouw sterke kanten

Daarbij gebruik ik uiteraard al mijn kennis met betrekking tot voeding, kruiden, didactiek en onderzoek en mijn jarenlange ervaring als onderzoeksdocent, om jou te laten komen tot je beste prestaties. Meer informatie over wat helpt bij het afstuderen, vind je in het dossier ‘Toetsen en examens’ (zie rechterkolom).

Wacht niet tot de problemen je boven het hoofd groeien. Neem contact op!