Wie en wat

Wie is Rika Verhoef?

“Als onderwijskundige zie ik bij leerlingen en studenten veel leerproblemen, gedragsproblemen en lichamelijke klachten, waarbij in mijn ogen veel te snel naar medicatie gegrepen wordt of gezegd wordt dat de lerende de opleiding niet aan kan. Ik vind dat er individuele aandacht moet zijn voor lerenden waarbij leerstrategieën en uitleg worden afgestemd op de persoon. Daarnaast moet er in mijn ogen breder gekeken worden naar het optimaliseren van leerprestaties, door te kijken naar het totale leefpatroon en meer te werken met kruiden en voeding. Ik zie ook dat onderwijsgevenden overvraagd worden. Ook zij hebben baat bij ‘verbreiningsvoeding’.

Als meesterherborist gebruik ik  de kracht van kruiden en de daaruit gedestilleerde etherische oliën om in de onderwijssituatie aan deze problemen te werken. Hierdoor wordt het leervermogen geoptimaliseerd, wordt faalangst minder en het zelfvertrouwen vergroot. Dat komt de leerprestaties en het plezier in leren ten goede en werkt ook positief op slaap, spijsvertering en energie. Kortom: het bevordert de totale gezondheid.
Ik maak uitsluitend gebruik van 100% natuurlijke middelen.

Als gepassioneerd kruidenkweker zaai, verbouw en oogst ik kruiden in  onze nutstuin met groenten, fruit, noten en kruiden. Die kruiden gebruik ik culinair, cosmetisch en medicinaal. Daarbij ervaar ik de enorme kracht van de kruiden. Die ervaringen deel ik graag en ik draag mijn passie en kennis zoveel mogelijk over. Je hebt alle zintuigen nodig, want ik daag je uit tot ruiken, zien, voelen, proeven en uitproberen.
Interview in het lentenummer van 2014 van De Tuinliefhebber (vakblad van AVVN) over mijn kruidentuin: “Hortus Herborika”.

Als voedingsadviseur ga ik uit van een volwaardig voedingspatroon, gericht op het ondersteunen van gezondheid, leren en presteren. Dat noem ik ‘verbreiningsvoeding’. Welke voeding en welke kruiden zijn van belang voor je gezondheid, hersenontwikkeling en leervermogen en wat kun je beter laten staan? Wat doet het bijvoorbeeld met je concentratie, geheugen, en energie?”

Als moestuincoach verbind ik al deze kennis en ervaring met elkaar om te komen tot eetbare (school)tuinen, met een hoofdrol voor groenten, kruiden en eetbare bloemen.

Wat doet Herborika?

Herborika_logo_kleur

Herborika gaat uit van een puur natuurlijke benadering om het leren te optimaliseren. In eerste instantie in de onderwijssituatie, maar een aanvulling in de thuissituatie is daarbij zeer gewenst. Juist die samenhang tussen school en thuis waarbij leerkrachten en ouders op een lijn zitten,  blijkt enorm van belang.  Je werkt samen aan de ontwikkeling van het kind! Voeding en leefpatroon zijn daarbij belangrijke  schakels tussen school en thuis en een schooltuin is dan uiteraard een zeer gewenste  belevingsbron.

Uit een inventarisatie blijkt dat onderwijsgevenden hun leerlingen en studenten als steeds drukker en moeilijker ervaren, dat ze onder andere merken dat de spanningsboog van die leerlingen en studenten steeds korter wordt en dat zij steeds vaker specifieke aandacht moeten geven aan individuele leerlingen en studenten om hun ontwikkeling te bevorderen. Dat vergt een grote extra inspanning die steeds lastiger wordt in de huidige groepsgrootte in alle vormen van onderwijs.

Herborika adviseert graag over de inrichting van schoolgebouwen, lokalen, schoolkantines en buitenruimtes en natuurlijk over schooltuinen: hoe kun je daarmee gezondheid en leervermogen ondersteunen en het belang voor de natuur bij leerlingen wekken.

Herborika is opgericht door Rika Verhoef

“Ik verbind met Herborika mijn passie voor onderwijs met kruiden, voeding en moestuinieren en geef zo natuurlijke middelen weer de plek die ze verdienen in het onderwijs. Ik gebruik de vitaliteit van voeding, de kracht van kruiden en de energie van buiten bezig zijn, om het leer- en prestatievermogen van leerlingen en studenten op natuurlijke wijze te optimaliseren.

Herborika is een vermenging van woorden die verwijzen naar mijn werk als meesterherborist, mijn roepnaam en het ‘als herboren’ voelen met deze natuurlijke aanpak. In het logo zit het gestileerde vruchtbeginsel van de linde, mijn geboorteboom. Een vruchtbeginsel duidt op vernieuwing, een nieuwe benadering, een nieuw begin met nieuwe kansen en mogelijkheden voor iedere leerling, student en onderwijsgevende.
Mellie Uyldert zegt in De taal der kruiden: ‘Voor elke kwaal is een kruid gewassen’ (p.15), dus waarom niet voor onderwijsproblemen?
Herborika staat voor die nieuwe, puur natuurlijke benadering.”