Voeding voor je hersenen

Voeding ondersteunt je hersenontwikkeling en je leervermogen. Ik heb het dan wel over volwaardige voeding, niet over vulling! Die volwaardige voeding noem ik ook wel ‘verbreiningsvoeding’. Jelle Jolles gebruikt in zijn boek “Ellis en het verbreinen” de term ‘verbreinen’ in de betekenis van ontwikkelen van de hersenen, ontplooien van talent en activeren van leren. Vandaar de term ‘verbreiningsvoeding’: voeding die helpt bij hersenontwikkeling en het leren stimuleert.

Voorwaarden voor leren

Om optimaal te kunnen leren en presteren, moet aan een aantal behoeften worden voldaan.  Ik kom tot de volgende indeling.

Als basis zijn een schoon binnen- en buitenklimaat van groot belang: je hersenen hebben zuurstof nodig. Verder moet je voldoende rust hebben en kunnen ontspannen en je hebt ruimte en tijd nodig voor beweging. Je moet kunnen beschikken over veilig drinkwater en over voldoende goede voeding. Uiteraard spelen de daarop volgende lagen in de piramide ook mee bij  hersenontwikkeling en leerprestaties.

Voeding

Voeding moet meer zijn dan vulling en moet meer doen dan je honger stillen. Voeding moet de bouwstoffen leveren die je nodig hebt voor de ontwikkeling van je hersenen en de brandstof of energie die je nodig hebt om te leren en te onthouden wat je leert. Die voeding moet jou ondersteunen bij het leveren van goede leerprestaties. Daarvoor heb je ‘verbreiningsvoeding’ nodig.

Leren = topsport

Voor topsporters vind je het normaal dat ze speciale voeding krijgen om hun prestaties te kunnen leveren. Zij hebben een specifiek op hun prestaties toegespitst menu waar veel snelle koolhydraten in verwerkt zitten. Ook bij denksporters op topniveau wordt de voeding goed afgestemd op de (mentale) prestaties die geleverd moeten worden.
Verschillen leerprestaties in dat opzicht van topsportprestaties? Nee! Leerlingen en studenten hebben ook goede voeding nodig om te kunnen presteren. De benodigde voedingsstoffen verschillen echter wel degelijk.

Verbreiningsvoeding

Wat is goede voeding voor die leerprestaties of die hersenontwikkeling? Wat is dus verbreiningsvoeding, welke voedingsstoffen heb je dan nodig en ook hoe wordt voeding een goede basis voor je leervermogen?