Hulp bij het leren

Leerlingen, studenten en onderwijsgevenden het plezier in leren en lesgeven te laten ervaren en dat te vergroten, dat is waar Herborika voor staat. Daarmee verbetert het leer- en prestatievermogen en dat komt de resultaten ten goede.

Herborika ondersteunt het leren door

  • afbouwen van stress zowel bij leerlingen en studenten als bij onderwijsgevenden
  • verminderen van agressie en (faal)angst in het onderwijs
  • verkrijgen van een veilige sfeer waarin iedereen prettig kan (samen)werken
  • verbeteren van ontspanning en rust
  • verhogen van concentratie
  • versterken van het geheugen
  • vergroten van zelfvertrouwen
  • optimaliseren van prestaties en ontplooiingsmogelijkheden
  • begeleiden van onderzoek en afstudeerprojecten
  • plezier (terug)krijgen in het leren en lesgeven!

Die ondersteuning kan geboden worden door rechtstreeks met de leerling/student aan de slag te gaan en ook door advies te geven aan de ouders/verzorgers of onderwijsgevenden.

Lezingen en workshops

Bij Herborika kun je ook terecht voor lezingen en workshops gericht op het optimaliseren van de leerprestaties van kinderen, jongeren en volwassenen. Die informatie is van belang voor alle lerenden, voor onderwijsgevenden en onderwijsorganisaties en voor ouders/verzorgers en professionele opvoeders. Met onderwijsgevenden bespreek ik bijvoorbeeld hoe ze in de klas gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die aromatherapie biedt. Ouders en studenten wijs ik op het belang van verbreiningsvoeding en hoe ze daarmee op een eenvoudige manier lekkere maaltijden en tussendoortjes kunnen klaarmaken. Zo kunnen onderwijs- en thuissituatie elkaar ondersteunen en aanvullen, in het belang van het kind, de leerling, de student. Ik pas deze werkwijze natuurlijk ook toe bij het aanleren van leerstrategieën, begeleiding bij onderzoek en afstudeerbegeleiding.

Herken jij deze problemen in het onderwijs?