Het studentenleven brengt vaak stress met zich mee en dat heeft een negatieve invloed op het welbevinden en op de leerprestaties.