Leerprestaties vragen om topsportvoorzieningen

Leren is topsport: je presteert op de toppen van je kunnen. Daarbij zijn toetsen en examens piekmomenten met uiteindelijk hopelijk een goed rapport of diploma als resultaat.
Deze sportzomer zijn er veel medailles uitgereikt en topsporters gehuldigd. Hoe komen sporters op het ereschavotje? Hoe bereiken zij de top? En hoe komen leerlingen en studenten tot hun leerprestaties en diploma?

Topsporters geven aan dat er jarenlange intensieve training aan hun succes vooraf is gegaan. Dat gebeurt ook in het onderwijs. Trainen, trainen, en nog meer trainen. Maar al die oefening verklaart ‘slechts’ een derde van de geleverde prestaties. En de rest?

Aanleg, algemene intelligentie en de leeftijd waarop je begint, spelen een rol. De sporters benadrukken zelf ook het belang van goede voorzieningen, op maat gemaakte kleding en hulpmiddelen, een ‘klik’ met trainers/begeleiders, feedback op prestaties, voldoende slaap/rust/ontspanning en uitgebalanceerde voeding. Daarin verschilt de topsport met het onderwijs. Ook het passend onderwijs komt daar veel te weinig aan tegemoet.

Welke voorzieningen zijn nodig om tot optimale leerprestaties te komen?

 • Goed ingerichte schoolgebouwen;
 • bekwame leerkrachten, docenten, begeleiders;
 • op het individu en het doel aangepast meubilair en hulpmiddelen;
 • passende en uitdagende leerstof;
 • gevarieerde oefenmogelijkheden;
 • begeleiding op maat, ook op mentaal gebied;
 • goed afgestemde school- en toetstijden;
 • rust en ontspanning tussen de lessen door;
 • dagelijks bewegingsonderwijs;
 • watertappunten;
 • een schoolkantine met volwaardige voeding.

Bij de jongere deelnemers is er veel contact nodig tussen leerkrachten en ouders/verzorgers. Zo kun je als ’team’ te zorgen voor een optimale begeleiding, goede voeding en voldoende slaap van de leerlingen en kun je ‘doping’ in de vorm van onnodige medicatie of energiedrankjes en vulling (in plaats van voeding) voorkomen.

sweat, sleep, sit
bron: Canadese beweegrichtlijnen> voor de jeugd.

Voedingseducatie of leefstijleducatie zou in ieder curriculum verplicht moeten worden om leerlingen en studenten een goede basis voor ‘gezond’ gedrag mee te geven.

curriculumE

Leren is topsport! Er worden hoge eisen gesteld aan de deelnemers en de verwachtingen van de omstanders zijn vaak nog hoger.
Begeleiding in het onderwijs zou vergelijkbaar moeten zijn met topsportbegeleiding. Dan kun je uit leerlingen en studenten halen wat erin zit en optimale prestaties verwachten.