Een positief schoolklimaat begint met een gezond binnenklimaat

Openluchtschool in de vrieskou / Open-air school in the freezing cold by Nationaal Archief, on Flickr

Onder schoolklimaat verstaan we het sociale gedrag, de omgang van leerlingen en studenten met elkaar en met de onderwijsgevenden, de betrokkenheid van ouders, respect voor elkaar en aandacht en zorg voor de individuele leerlingen en studenten. Je hebt het dan over onderwijsinstellingen waar leerlingen, studenten en onderwijsgevenden zich prettig, veilig en thuis voelen, waarmee je maximale ontplooiingsmogelijkheden biedt. Kortom: je hebt het over het pedagogisch klimaat.
Maar kijk ook eens naar het binnenklimaat! Kijk eens naar verlichting, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en geluidshinder. Die hebben een enorme invloed op het gedrag en de leerprestaties, want wie kan er goed leren of werken in een donkere, te warme of te koude, vochtige, muffe, stoffige of lawaaierige omgeving?

Binnenklimaat verbeteren

Als je het binnenklimaat wilt verbeteren en het leren wilt optimaliseren, zorg je in de eerste plaats voor een aangename temperatuur in de lokalen. Niet te koud, maar zeker ook niet te warm, want te veel warmte zorgt voor slaperigheid en sufheid. Verder is het van belang dat er goede verlichting is, zie Philips Schoolvision, dat er goed wordt schoongemaakt en dat je goed ventileert. Daar draagt het frisse scholenproject aan bij. Als je een tijdje in een lokaal zit, merk je niet meer dat er een bedompte lucht hangt, maar met een aantal personen in een ruimte is er snel te weinig zuurstof en een te grote CO2-concentratie. Uit onderzoek van de University of California blijkt dat muffe lucht in lage concentraties al een sterk negatieve invloed heeft op de prestaties. In een bedompte lucht kun je niet werken of leren, overleggen, samenwerken, helder denken of je concentreren. Daarnaast geef je ziektekiemen ook veel meer kans en heb je sneller last van vermoeidheid, hoofdpijn, allergische reacties en irritaties aan de luchtwegen.

Ook met planten in de school realiseer je een bijdrage aan het binnenklimaat. Volgens het NASA onderzoek naar luchtzuiverende planten geven planten zuurstof af, zorgen ze voor luchtzuivering en (bijkomend voordeel), uit omgevingspsychologisch onderzoek van Agnes van den Berg blijkt dat je je in een groene omgeving beter voelt.

Niet overal kun je ramen openen om te luchten. In dergelijke ruimtes kun je de lucht zuiveren door etherische oliën te verstuiven. Je kunt daarmee voor een groot deel sufheid, vermoeidheid, hoofdpijn en geïrriteerde luchtwegen of ogen voorkomen. Dat zijn klachten die samenhangen met een slechte luchtkwaliteit en het Sick Building Syndrome.
Effectieve etherische oliën voor luchtzuivering zijn tea tree, kruidnagel, lavendel, citroen, marjolein, pepermunt, den, rozemarijn en tijm.

Met een gezond binnenklimaat verbeteren leerprestaties

Bij een gezond binnenklimaat zie je het ziekteverzuim onder leerlingen en studenten maar ook onder leerkrachten en docenten dalen, terwijl concentratie, leerprestaties en de sfeer verbeteren. Je zorgt op die manier voor een betere leer- en werkomgeving.
Met een gezond binnenklimaat schep je een belangrijke voorwaarde voor een positief pedagogisch klimaat.

Foto: “Openluchtschool in de vrieskou / Open-air school in the freezing cold” by Nationaal Archief, on Flickr