Voeding als basis voor goede leerprestaties

”Tomaten
“Parsley vs Tomato” by EverJean on Flickr

Om gezond te blijven, is een aantal basisbehoeften onontbeerlijk: eten, drinken, zuurstof en slaap. Naast gezondheid heeft die basis nog een groter belang. Ook voor de hersenontwikkeling en om tot leren en tot persoonlijke ontplooiing te kunnen komen, spelen rust en voeding een zeer grote rol. Voeding heeft een bijzonder grote invloed op de lichamelijke en op de psychische ontwikkeling. Volwaardige voeding wel te verstaan en dat is iets anders dan vulling.

Eerst voeding aanpakken, dan verder kijken

Je kunt iemand een bewegingsprogramma laten volgen om fitter te worden, medicijnen geven tegen ziektes, of preventief behandelen ter voorkomen van aandoeningen. Je kunt een training geven om iemand stressbestendiger te maken, een personal coach toewijzen om beter te presteren op het werk of bijles geven om studieresultaten te verbeteren. Met  dergelijke ingrepen haal je echter maar een zeer beperkt resultaat als je de basisbehoeften buiten beschouwing laat. Met andere woorden: is er een chronisch slaaptekort, is de lucht verontreinigd of is de voeding niet in orde, dan heeft alles wat er verder gebeurt, maar een zeer beperkt effect.

Aanpak overgewicht nuanceren

Overgewicht staat momenteel sterk in de belangstelling omdat het in een overweldigend tempo toeneemt en funeste gevolgen heeft voor de gezondheid. Overgewicht vergroot onder andere de kans op diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. In dit verband wordt er steeds meer naar het voedingspatroon gekeken en je hoort en leest dan ook vaak dat je minder zout, minder suiker en minder vet moet eten.
Dat advies wil ik nuanceren. Het is sterk aan te raden om minder zout en veel minder suiker te gebruiken. Daarvan krijgen we veel te veel binnen, voor een groot deel via fast food, frisdrank en snacks. Vet moet je echter niet helemaal uit je voeding verbannen, want dan doe je jezelf te kort. Je lichaam heeft vet nodig om goed te kunnen functioneren, voor een goede hersenontwikkeling en voor het in stand houden van de hersencapaciteit. Om je tot leren in staat te stellen. Vitamine A, D, E, K zijn in vet oplosbare vitaminen die juist voor de hersenfuncties van belang zijn en je hebt vet nodig om deze vitaminen te kunnen opnemen. Zo’n 20 tot 50 gram per dag. Goede vetten, wel te verstaan.
Je hoeft echt niet uitsluitend te leven op tomaten met wat peterselie om af te vallen. Dat lukt ook als je frisdrank, tussendoortjes en fast food laat staan en met verse producten en goede vetten drie maaltijden per dag klaarmaakt. Zie de vuistregels voor volwaardige voeding uit een eerdere blog.

Verkeerde en goede vetten

Verkeerde vetten kunnen onder andere tot gevolg hebben dat je aderen dichtslibben, je bloeddruk en cholesterolgehalte te hoog worden, dat je gedragsproblemen krijgt, dat er hersenschade optreedt en je leervermogen afneemt.
Goede vetten hebben een sterk positief effect op je hersenontwikkeling, je stemming, je geheugen en je concentratievermogen en zijn dus van belang om goed te kunnen leren.  Die goede vetten, omega-3-vetten, vind je bijvoorbeeld in (ongezouten) noten, lijnzaad, avocado’s en vette vis.

Meer informatie over het verband tussen voeding en hersenen:

Superfoods of the world
Brain food voor kinderen
Healthy behaviors linked with fewer memory problems
Mediterranean diet is good for the mind
The future of psychiatry may be inside your stomach

Geef een reactie