Interview: Heeft je leeromgeving invloed op je prestaties?

Vorige week mailden twee studenten van de HAN met de vraag of ze mij mochten interviewen over de invloed van de leeromgeving op de prestaties van studenten. Natuurlijk, daar ben ik altijd voor in! Ze hebben een opdracht van de opleiding Facility Management, waarbij ze eerst literatuuronderzoek hebben gedaan en nu vier mensen moeten interviewen.
Een week later zaten we om de tafel. De studenten waren goed voorbereid en kwamen met goede vragen.

De onderzoeksvragen voor hun opdracht zijn: In hoeverre heeft de leeromgeving invloed op de prestaties van studenten? Welke aspecten in de leeromgeving hebben invloed op de prestaties van studenten?
In hun zoektocht naar literatuur hadden ze mijn artikel Inrichting schoolgebouw van invloed op leerprestaties gelezen en leek het hun interessant om mij ook te interviewen.

Basisvoorwaarden

We hebben eerst gekeken naar de basisvoorwaarden om te kunnen leren. Van daaruit kun je volgens mij pas gaan kijken via welke voorzieningen je het leren verder kunt optimaliseren. En dan zijn er heel veel aspecten die van invloed zijn, is er nog heel veel verbetering mogelijk en kun je op een groot aantal vlakken nog heel veel doen. De studenten hadden zich voornamelijk geconcentreerd op de fysieke omgeving.

Besproken aspecten

We hebben veel besproken en zijn verder gegaan dan alleen de fysieke omgeving. We hebben het onder andere gehad over de invloed van leefstijl en zijn in het bijzonder ingegaan op kleuren, planten, geuren, voeding, stress, slaap en slaaptekorten, en luchtkwaliteit en binnenklimaat. Ik heb een mindmap met de besproken aspecten aan de studenten meegegeven. Het is zeker niet volledig. We hebben het bijvoorbeeld de thuissituatie maar zeer beperkt besproken en de invloed van de vriendengroep buiten beschouwing gelaten, terwijl die erg belangrijk kan zijn. Ieder aspect is ook nog uit te breiden en verder uit te werken (ik houd me aanbevolen voor tips in die richting).
De studenten gingen in ieder geval naar huis met extra informatie, aanvullende ideeën en nieuwe inzichten. Ik vond het erg leuk om het gesprek aan te gaan en ben benieuwd naar hun onderzoeksverslag.

leeromgeving