Welkom bij

  • Individuele begeleiding bij onderzoeksopdrachten en afstudeerprojecten
  • Een persoonlijke aanpak om optimaal te kunnen presteren
  • Ondersteuning van gezondheid, hersenontwikkeling, leervermogen en leerprestaties met voeding en kruiden
  • Begeleiding van leefstijlaanpassing ten behoeve van gezondheid en leerprestaties

Herborika is opgericht door Rika Verhoef

“Ik combineer de kennis en vaardigheden opgedaan in mijn opleidingen tot onderwijskundige, meesterherborist en voedingsadviseur en mijn jarenlange ervaringen in het onderwijs als onderzoeks- en afstudeerbegeleider. ”

Bovenstaande figuur geeft weer wat in mijn ogen achtereenvolgens de voorwaarden zijn om te komen tot optimaal leren en presteren.